Huisregels

Om de behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen gelden er bij Furkahypnobalance mind & body in balance enkele huisregels.

1. Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van jou verwacht ik dat je schoon op de afspraak verschijnt. Jij mag verwachten dat de praktijkruimte en de gebruikte materialen schoon zijn.

2. Om Ontspannen de praktijk in te stappen, adviseer ik je om op tijd te komen.

3. Tijdens de eerste afspraak stel ik je vragen (anamnese) over ziekte, lichamelijke conditie, medicijngebruik, leefgewoontes en je verwachtingen van de massage of behandeling. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven van (juiste) informatie. Aan de hand van deze informatie, maar ook tijdens de behandeling, kan ik besluiten je niet (verder) te behandelen en je doorverwijzen naar een arts of specialist. Heb je klachten en twijfel je of je gemasseerd mag worden? Vraag dit dan eerst na bij je arts.

4. Bedenk of er nog andere belangrijke dingen zijn die ik moet weten om de behandeling een zo goed mogelijk resultaat te kunnen geven.

5. Informatie die je voor, tijdens of na een behandeling met mij deelt of aan mij toevertrouwd is vertrouwelijk en deel ik niet met anderen.

6. Een afspraak die je telefonisch, via WhatsApp of per mail (contactformulier) maakt, is bindend en kan ook alleen telefonisch, via WhatsApp of per mail worden verzet of afgezegd. Tot uiterlijk een dag van tevoren kan je een afspraak kosteloos verzetten of afzeggen. Bij afzeggen of verzetten op de dag zelf breng ik 50% van de behandelingskosten in rekening. Bij het niet nakomen van de afspraak breng ik 100% van de behandelingskosten in rekening.

7. Zet tijdens de behandeling je mobiele telefoon uit. Trek makkelijke kleding aan en draag zo min mogelijk sieraden (in ieder geval geen kettingen).

8. Drink voorafgaand aan de Massage altijd voldoende water en ook daarna.

9. Bij een contra-indicatie kun je niet of deels niet gemasseerd worden. 

Massage stimuleert allerlei processen in het lichaam om aan het werk te gaan en dat is niet in alle situaties wenselijk. Als iemand bijvoorbeeld koorts heeft kan Massage tot gevolg hebben dat de lichaamstemperatuur omhoog gaat.
We spreken over absolute en relatieve contra-indicaties. Absoluut wil zeggen dat in het geheel niet gemasseerd mag worden en bij relatief mag plaatselijk niet gemasseerd worden. Geef contra-indicaties altijd door bij het maken van een afspraak.

Relatieve contra-indicaties:
psoriasis; spataderen; ontstekingen; zwangerschap; traumatische aandoeningen; open wonden.

Absolute contra-indicaties:
koorts; griep; trombose; infectieziekten; ernstige vaatziekten; besmettelijke huidziekten; gebruik van bepaalde medicijnen.

11. In de praktijk worden geen erotische behandelingen gegeven.